Adverteren


DeCrisismanager is hét platform voor crisismanagers, bestuurders en bcm-specialisten. We bieden deze doelgroep waardevolle informatie en vakinhoudelijke kennis over het voorkomen en managen van een crisis. Onze artikelen zijn betrouwbaar en actueel. Zo geven we crisismanagers op een aantrekkelijke manier inzicht in de ontwikkelingen van het vak. Bovendien is DeCrisismanager een platform waar ruimte is voor discussie, nuances en het delen van nieuwe inzichten. Zo draagt het bij aan de verdere doorontwikkeling van het vakgebied.

Adverteren op onze de homepage
De homepage is een zeer aantrekkelijke plaats voor uw advertentie. Een groot gedeelte van de bezoekers komt op deze pagina de website binnen. We zorgen ervoor dat onze homepage voortdurend wordt aangevuld met nieuwe vakinhoudelijke artikelen. Daardoor is het voor de doelgroep aantrekkelijk om regelmatig onze homepage te bezoeken.

Adverteren bij onze artikelen
Onze artikelen zijn onderscheidend en vakinhoudelijk zeer relevant. Ze worden daardoor niet alleen goed gelezen door de bezoekers van onze website. Ze worden ook goed gevonden op Google. We verspreiden onze artikelen via social media. Daardoor is het bereik groot en dat maakt het aantrekkelijk om bij onze artikelen te adverteren.

Kennisartikel
Als gespecialiseerd bedrijf heeft u waardevolle kennis in huis die u graag wilt delen met onze doelgroep. Wij bieden u de mogelijkheid om hier een inhoudelijk artikel over te plaatsen op onze website. Zo ontstaat er een win-winsituatie. Enerzijds helpt u de crisismanagers direct vooruit met de uitdagingen waar zij dagelijks tegenaan lopen. Anderzijds laat u hiermee zien welke expertise u in huis heeft. Wij bieden u de mogelijkheid om uw kennis te delen in een kennisartikel.

Werkwijze
In een kennisartikel laat u zien dat u expertise heeft over een specifiek onderwerp. U kunt hier een artikel voor aanleveren in de vorm zoals u dat zelf verlangt. Dit kan bijvoorbeeld een artikel zijn over de trends of over tips die u onze lezers kunt geven. U kunt de artikelen zelf aanleveren of door ons laten schrijven. In beide gevallen ziet een ervaren tekstschrijver toe op de kwaliteit en brengt in overleg eventueel correcties aan.

In het artikel kunt u uw bedrijfs- en productnaam noemen. Bovendien nemen wij in het artikel een link op naar uw website. Uw artikelen worden tussen de redactionele artikelen geplaatst. Zo zijn de artikelen goed zichtbaar voor de doelgroep.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze afdeling sales en marketing, tel. 06 – 54 23 74 67